... artisys.sk - to sú dlhoročné skúsenosti, originalita riešení, profesionálny pohľad na vec ...
... už dnes vyvíjame technológie, ktoré budú pomáhať zlepšovať zajtrajšok ...
... nahliadnite s nami do budúcnosti ...
Hlavné menu:

Softvér:

ArtESO - Evidencia Skládky Odpadov
   Program našej produkcie Evidencia Skládky Odpadov (ďalej len ArtESO), je ako to už názov hovorí určený pre skládky odpadov na evidenciu privezeného odpadu. Pri jeho tvorbe sme sa snažili o maximálne pokrytie čo najväčšieho rozsahu potrieb zákazníkov, ktorí v tejto sfére podnikajú.


náhľad na program ArtESO



   Medzi základné črty programu ArtESO patria:
 • Otvorenosť - program je otvorený pre spoluprácu s rôznymi typmi váh, ktoré plánujeme na základe požiadaviek našich zákazníkov postupne dopĺňať do systému.
 • Prispôsobivosť - program sa snaží byť čo najviac univerzálny a preto obsahuje množstvo nastavení a režimov činnosti, výberom ktorých si zákazník dokáže prispôsobiť vzhľad aj funkčnosť programu svojim potrebám.
 • Robustnosť - tá sa prejaví okrem iného hlavne pri snahe o spracovanie výsledkov vážení za určité obdobie, kedy program poskytuje zákazníkovi viaceré možnosti triedenia výsledkov od jednoduchého až po komplexný výber zohľadňujúci maximálny počet parametrov a kritérií výberu.

     Podrobnejší rozpis vlastností programu sa nachádza v kapitole Vlastnosti programu...


  NAŠA PONUKA VÝROBCOM VÁH:
     Keďže sme rovnako ako naši zákazníci presvedčení o vysokej úžitkovej hodnote nášho programu ArtESO, ponúkame spoluprácu každému výrobcovi vážiacich systémov, ktorý by chcel svojim zákazníkom poskytnúť nielen kvalitnú váhu ale aj kvalitný obslužný softvér. Podrobnejšie informácie nájdete v kapitole Ponuka spolupráce.



     Ďalšie informácie o ArtESO:
 • - Vlastnosti programu ...
 • - História vývoja programu ...
 • - Ponuka spolupráce ...


 • Naše ďalšie aktivity na internete:
  tu.artisys.sk  |  pracujme.sk  |  hrajme.sk
  © 2010   design by artisys.sk