... artisys.sk - to sú dlhoročné skúsenosti, originalita riešení, profesionálny pohľad na vec ...
... už dnes vyvíjame technológie, ktoré budú pomáhať zlepšovať zajtrajšok ...
... nahliadnite s nami do budúcnosti ...
Hlavné menu:

Softvér:

ArtESO - Vlastnosti programu ...
   Medzi základné črty programu ArtESO patria:

 • Otvorenosť voči vážiacim systémom- program nie je fixne orientovaný na určitý typ váhy ani na konkrétneho výrobcu vážiacich systémov. Podľa nášho názoru má slovenský aj český zákazník v tomto smere bohatých výber kvalitných vážiacich systémov od rôznych výrobcov a preto nechávame výber váhy na zákazníka. To znamená, že program je otvorený pre spoluprácu s rôznymi typmi váh, ktoré plánujeme na základe požiadaviek našich zákazníkov postupne dopĺňať do systému.

 • Univerzálnosť použitia- program je určený pre skládky odpadov. Na základe našich skúseností môžu mať jednotlivé skládky rôzne režimy fungovania, ktoré nie je možné pokryť jediným režimom práce programu. Preto pozorne načúvame potrebám našich zákazníkov a snažíme sa zohľadniť ich pri našej práci. Z toho potom plynie univerzálnosť použitia nášho produktu v rámci celého rozsahu jeho určenia.

 • Prispôsobivosť zákazníkovi- keďže sa program snaží byť čo najviac univerzálny, obsahuje množstvo nastavení a režimov činnosti. Na základe rozhovoru so zákazníkom mu pomôžeme nastaviť program tak, aby maximálne prispôsobil vzhľad aj funkčnosť programu svojim potrebám. Po úvodnom nastavení už program beží vo zvolenom režime bez potreby opätovného nastavovania režimu zákazníkom. Pri prípadnej zmene požiadaviek zákazníka na fungovanie programu, ktorá sa môže po čase vyskytnúť, má zákazník k dispozícii naše poradenstvo a pomoc pri ďalšej konfigurácii programu. Táto filozofia práce má potom za následok aj fakt, že napriek univerzálnosti programu sa zachováva jeho maximálna možná jednoduchosť obsluhy.

 • Potenciál ďalšieho rastu- v prípade výskytu nových potrieb zákazníkov, ktoré nie sú ešte zohľadnené v našom programe, sa snažíme v čo najkratšom čase rozšíriť funkčnosť programu tak, aby pokryla novo vzniknuté potreby zákazníkov. To nám zaručuje trvalú priazeň zo strany našich zákazníkov, ako aj ochotu spolupracovať zo strany výrobcov váh.

 • Robustnosť- tá bola dosiahnutá použitím kvalitných programátorských technológií ako je spomínaný Databázový Engine firmy Borland alebo samostatný tabuľkový procesor na spracovanie výsledkov bilancí s možnosťou exportu údajov do Excelu.


  Ďalej uvádzame zopár hlavných čŕt programu, pre ktoré je ArtESO obľúbený u našich zákazníkov.
  • Program samostatne eviduje jednotlivé váženia (s nákladom, bez nákladu a podobne...) a samostatne uzavreté vážiace celky pozostávajúce z viacerých vážení, z ktorých sa potom vytvárajú tzv. Protokoly o vážení.
  • Pri tlači protokolu o vážení je daná zákazníkovi možnosť výberu z dvoch typov tlačových zostáv. Prvá je určená pre tlač na ihličkových tlačiarňach, ktoré tlačia na viacero papierov naraz, pričom formát stránky je neštandardný a je dovolené uživateľsky meniť použitý font a jeho vlastnosti. Druhá tlačová zostava je určená hlavne pre laserové a atramentové tlačiarne, pričom na jeden list formátu A4 sa vytlačia aj 3 kópie Protokolu o vážení. K dispozícii je náhľad pred tlačou.
  • Silnou stránkou programu sú štatistiky - tvorba bilancií za určité obdobie. Tu má zákazník opäť k dispozícii dve varianty tvorby bilancií. Prvá varianta je založená na vytvorení jednoduchého pravidla výberu protokolov za zvolené obdobie. Vyberajú sa pevne stanovené položky v pevne stanovenom poradí (Dátum Čas, Číslo Protokolu, ŠPZ, Zákazník, Producent, Kód Materiálu, Názov Materiálu, Hmotnosť), zákazník ovplyvňuje iba kritériá výberu protokolov. Druhá varianta predstavuje komplexný výber protokolov, kde zákazník vyberá položky a ich poradie jednoduchým zaškrtnutím v zozname (má na výber z následovných: Dátum čas, Číslo Protokolu, ŠPZ, Kód Materiálu, Názov Materiálu, Zákazník, Producent, Hmotnosť, Sektor, Meno Operátora). Potom vyberá kritériá výberu zaškrtnutím príslušnej položky a výberom jej hodnoty, ďalej stanoví časové obdobie pre výber a na záver stanovuje pravidlá pre usporiadanie vybraných protokolov na základe vybraných položiek. Tento postup umožňuje jednoducho vyskladať ľubovoľný dotaz pre výber protokolov z databázy.
  • V obidvoch prípadoch tvorby bilancií z protokolov o vážení je možné získané výsledky ďalej redakčne spracovávať v zabudovanom tabuľkovom procesore alebo dáta exportovať do Excelu priamo cez XLS formát.
  • Dosiahnutý stav funkcionality programu sa aj naďalej snažíme vylepšovať a skvalitňovať ďalšími a ďalšími vylepšeniami a doplnkami v snahe dosiahnutia čo najvyššej možnej užitočnosti nášho programu.
     Ďalšie informácie o ArtESO:
 • -Hlavná stránka ArtESO ...
 • -História vývoja programu ...
 • -Ponuka spolupráce ... • Naše ďalšie aktivity na internete:
  tu.artisys.sk  |  pracujme.sk  |  hrajme.sk
  © 2010   design by artisys.sk