... artisys.sk - to sú dlhoročné skúsenosti, originalita riešení, profesionálny pohľad na vec ...
... už dnes vyvíjame technológie, ktoré budú pomáhať zlepšovať zajtrajšok ...
... nahliadnite s nami do budúcnosti ...
Hlavné menu:

Softvér:

ArtESO - História vývoja programu ...
 • Program pôvodne vznikol na objednávku firmy DUTEKO s.r.o., ktorá prevádzkuje skládku odpadov v lokalite Cemjata - Prešov, kde je na váženie vozidiel s odpadom inštalovaná váha od českého výrobcu Tenzováhy Olomouc. Vznikol ako náhrada jestvujúceho DOS-ovského programu dodaného výrobcom váhy. Pri jeho tvorbe sa v maximálnej možnej miere prihliadalo na aktuálne požiadavky zákazníka.
 • V tomto štádiu sa program vyznačoval hlavne maximálnou jednoduchosťou obsluhy a prehľadnosťou. Ďalším jeho plusom bola tvorba špecifických bilancií a ich export do formátu CSV načítateľného programom Excel.


  náhľad na pôvodný program ArtESO


 • Vzhľadom na spokojnosť zákazníka s vytvoreným produktom a na jeho odporúčanie si náš program objednala aj firma OZOR s.r.o., ktorá prevádzkuje skládku odpadov pri obci Veľké Ozorovce. Tu však bola na váženie inštalovaná váha od slovenského výrobcu Brutto s.r.o. takže bolo potrebné rozšíriť komunikačný potenciál programu aj o komunikáciu s váhou od tohoto výrobcu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti komunikácie PC s perifériami a vďaka rozumnému komunikačnému protokolu váhy bola komunikácia s váhou MOVA zvládnutá v relatívne krátkom čase.
 • Keďže náš zákazník v Ozorovciach mal absolútne odlišný postup pri vážení vozidiel, bolo potrebné program prispôsobiť požiadavkám, ktoré boli takmer v rozpore z požiadavkami nášho prvého zákazníka. Z toho dôvodu bol program ArtESO prepracovaný s dôrazom na čo najväčšiu univerzálnosť a prispôsobivosť k požiadavkám zákazníka.


  náhľad na program ArtESO


 • Prvá verzia programu bola síce pomerne spoľahlivá, avšak pri veľkom objeme záznamov, rádovo nad 10000, dochádzalo pri tvorbe bilancií k občasným chybám. Aby sme sa tomuto vyhli, použili sme na prácu so záznamami kvalitný a osvedčený Databázový Engine od firmy Borland, ktorý patrí v danej oblasti medzi svetovú špičku. Nový Databázový Engine priniesol maximálnu možnú spoľahlivosť pri práci s dátami a zároveň umožnil vytvoriť komplexnejšie pravidlá pre tvorbu bilancií.
 • V súčasnosti si môže zákazník sám nastavovať kritériá pre výber a usporiadanie záznamov z databázy a nie je odkázaný na zopár výrobcom prednastavených typov bilancií. To umožňuje zostavenie ľubovoľného dotazu na základe aktuálnych požiadaviek zákazníka bez potreby dorobenia prídavných modulov do programu.
 • Ďalším krokom v ústrety zákazníkovi bolo zaradenie samostatného tabuľkového procesora podobného Excelu priamo do programu, pričom bola pridaná možnosť ukladania bilancií okrem iného aj priamo do formátu XLS.     Ďalšie informácie o ArtESO:
 • -Hlavná stránka ArtESO ...
 • -Vlastnosti programu ...
 • -Ponuka spolupráce ... • Naše ďalšie aktivity na internete:
  tu.artisys.sk  |  pracujme.sk  |  hrajme.sk
  © 2010   design by artisys.sk