download SK Installer
Prečo sme ho vytvorili:

Pre inštalácie nášho softwaru potrebovali sme inštalátor, ktorý by bol dosť spoľahlivý a stabilný, disponoval viacjazyčným rozhraním, pričom hlavné jazyky by boli slovenčina a čeština.

Odkiaľ sa dá stiahnuť aktuálna verzia (download)

Momentálne je vo verzii 1.4, a dá sa stiahnuť cez tento link:

sk_installer14.exe


Čo momentálne dovoľuje:

Vo verzii 1.4 dovoľuje:

- výber súborov pre inštalačný balíček
- kompresiu
- vytvorenie jedného inštalačného súboru
- výber súborov pre hlavné menu windows
- výber súborov pre plochu
- vloženie licencie
- pri inštalácii vie kontrolovať voľné miesto
- pri inštalácii vie zobraziť graf priebehu inštálacie
- pri inštalácii vie ponúknuť výber jazyka (zatiaľ Sk,Cz,En)
- dokáže vsunúť súbory do windows adresára a jeho systémových adresárov (system,system32)
- vsunutie vlastného odinštalátora
- múžete tiež určiť súbory na odinštaláciu, ktore vytvára Váš software


Pozrite si manuál k programu...

Chyby zistené vo verzii 1.21 (zistené k 11.10.2004)
- pokiaľ je vytvorený inštalačný súbor bez kompresie tak pri inštalácii 
 sa ho nepodarí nainštalovať.

Chyby zistené vo verzii 1.22 (zistené k 13.10.2004)

- nie je zakázaná zmena veľkosti okna setup-u

- pri zákaze zobrazenia grafu sa graf aj tak zobrazí

Nové funkcie vo verzii 1.22 (ktoré su už spracované k 11.10.2004)
- pridaný nový kompresný algoritmus BZIP. Kompresia pomocou tohoto algoritmu
 je asi o 5-10% účinejšia ako pri klasickom kompresnom ZIP algoritme s max.
 kompresiou (level 9)
Chyby zistené vo verzii 1.23 (zistené k 19.10.2004)
- oprava setup-u :setup pri vytváraní log súboru pre odinštalátor urobil pre položku
 PRLG zapis 1 (default 0)

- opravené nejaké dĺžne (pravopis)

- oprava falošného hlásenia o chybe, pokiaľ bol vytvorený inštal. súbor s komperesiou,
 bez inštalátora a bez volby "Vytvoriť jeden inštalačný súbor"

- pri ukladaní inštal. súboru do hlavného adresár (napr. C:\) došlo k chybe
Chyby zistené vo verzii 1.24 (zistené k 27.10.2004)
- oprava načítavania jazykov pri spustení programu - pokiaľ este nebol vytvorený
 súbor inconf.ini, tak niektore texty boli zobrazované menom komponentu.
 
- pokial došlo k chybe, keď v projekte bol neaktuálny súbor, pri ďalšom spracovaní
 sa nepodarilo vytvoriť súbor (hlavný súbor bol zamknutý)

- opravený nejaký pravopis v českej verzii
Chyby zistené vo verzii 1.3 (zistené k 1.4.2005)

 - opravené ukladanie koreňového adresára do projektu - pri už vytvorenom projekte a zmene
  koreňového adresára nedošlo k jeho aktuálizácii

 - opravené zaškrtávanie Program Files [druhá strana programu]
   pokiaľ aj bolo zaškrtnuté, nebolo uložené do projektu

 - opravené vytváranie ikon a záložiek v Program files - táto chyba bola vážna hlavne
  pre vývojarov, ktorý používali dll knižnice v programovom adresári. Ostatný ju 
  viac-menej nespozorovali, keďže všetko fungovalo.

Nove funkcie vo verzii 1.23 (ktoré su už spracované k 13.10.2004)
- v setupe na formulár pre výber jazyka pridané tlačítko na zrušenie inštalácie
Nove funkcie vo verzii 1.3 (ktoré su už spracované k 27.10.2004)
- pridaný nový jazyk - angličtina
- pridaná položka - vytvorenie AutoRun pre CD
- pridaná položka - premenovanie súboru
- možnosť vkladať do inštalácie súbory ktoré budú vsunuté do hlavného adresára Windows
- možnosť vkladať do inštalácie súbory ktoré budú vsunuté do systémové adresára Windows (system,system32)
- možnosť "vkladať" do inštalácie súbory ktoré ešte neexistujú - vytvára ich Váš program, ale
 ktoré chcete odinštalovať pri pri oddinštalácii
- zmena licencie - verzia je už trial - skúšobná na dobu 14 dni, po tejto dobe táto verzia 
 nebude použiteľná
- nie je možné pri trial verzii vytvárať inštalácie so samostatným setup-om
Nove funkcie vo verzii 1.4 (ktoré su už spracované k 12.4.2005)
- všade, kde je mazanie, resp odstraňovanie súborov, boli pridané dialógy (ano/nie)
- pri spracovávaní projektu bolo pridané tlačitko prerušenia činnosti - tlačítko pri
 kompresii sa stratí, kedže kompresné unity nie sú naše a my sme ich nechceli
 (zatiaľ) meniť - po kompresii sa znovu ukáže.
- pri skenovaní adresárov pridané tlačítko na prerušenie činnosti
Čo ešte nedokáže:

- delenie na zväzky
- scan na používane *.dll
- zápis do registrov windows - bude hotové v blízkej budúcnosti
+ niektoré ďalšie vylepšenia

Rýchlosť spracovania:

Hlavný program sk_installer funguje od WIN 98, inštalátor a odinštalátor od WIN 95. Funkčnosť sa testovala na čistých verziách Windows

Pod akou licenciou je šírený:

SK Installer je shareware, to znamená, že sú 2 verzie (sharewarová a full).

Aké ma obmedzenie shareware verzia:

Je už to už 14 dňová trial verzia + setup obsahuje náš reklamný banner.

Koľko stojí registrácia:

Pozrite si tento link registracia

Ak potrebujete viacej informácii, kde ich získať

email: artisys@artisys.sk, tel. 0904 693 492, 0903 605 813