... artisys.sk - to sú dlhoročné skúsenosti, originalita riešení, profesionálny pohľad na vec ...
... už dnes vyvíjame technológie, ktoré budú pomáhať zlepšovať zajtrajšok ...
... nahliadnite s nami do budúcnosti ...
Hlavné menu:

Softvér:

ArtESO - Ponuka spolupráce ...
   Pri našej ponuke na spoluprácu sme vychádzali z následujúcej analýzy:

 • V súčasnoti je na trhu k dispozícii dostatok rôznych vážiacich systémov, ktoré dokážu spoľahlivo a kvalitne zvládnuť váženie áut privážajúcich materiál na skládky odpadov. Výber medzi jednotlivými ponúkanými systémami je preto vecou zákazníka.
 • Slabiny týchto vážiacich systémov sú však väčšinou v programovom vybavení, ktoré zákazník získava pri kúpe vážiaceho systému. Vtedy aj keď s váhou ako takou je zákazník spokojný, obslužný softvér je nútený akceptovať v takom stave, ako ho dostane. Potom sa stáva, že mnohé činnosti, ktoré by mohol robiť daný program, robia zamestnanci zákazníka ručne, alebo za pomoci iných bežne dostupných programov.
 • Preto sme sa snažili vytvoriť na tento účel program, ktorý maximálne zohľadňuje požiadavky jednotlivých zákazníkov, pričom by bol otvorený spolupráci s rôznymi vážiacimi systémami. Reakcie našich zákazníkov nás presviedčajú o tom, že sme daný cieľ dosiahli, a že nasadenie nášho programu zvyšuje aj úžitkovú kvalitu jednotlivých vážiacich systémov.


  NAŠA PONUKA VÝROBCOM VÁH:
     Keďže sme rovnako ako naši zákazníci presvedčení o vysokej úžitkovej hodnote nášho programu ArtESO, ponúkame spoluprácu každému výrobcovi vážiacich systémov, ktorý by chcel svojim zákazníkom poskytnúť nielen kvalitnú váhu ale aj kvalitný obslužný softvér.

     Nadviazaním spolupráce s nami môžete jedine získať:
 • Minimálne to, že Vaši zákazníci získajú možnosť výberu medzi viacerými obslužnými programami dodávanými s Vašim vážiacim systémom.
 • Môžete sa plne sústrediť na zvyšovanie kvality Vášho hardvéru a starosti o softvér ponechať na nás.
 • Ušetríte na nákladoch za vývoj a aktualizácie softvéru.
 • Ušetríte čas, ktorý by Vaši pracovníci venovali pri poradenstve zákazníkovi v rámci práce s obslužným programom.

  V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte:
 • e-mail: artisys@artisys.sk
 • tel:     Ďalšie informácie o ArtESO:
 • -Hlavná stránka ArtESO ...
 • -Vlastnosti programu ...
 • -História vývoja programu ... • Naše ďalšie aktivity na internete:
  tu.artisys.sk  |  pracujme.sk  |  hrajme.sk
  © 2010   design by artisys.sk