Popis ovládania programu
Program sk_installer.exe
ÚvodPozrite si súbor index.htm
Zameranie programuProgram sk_installer slúži na vytvorenie inštalačného balíčka. Po jeho spustení je zobrazená história projektov. Ak sú v nej zapísané nejaké už vytvorné projekty, otvoríte ich dvojklikom myškou. V poslednom stĺpci je znamienko +/-. Znamienko '+' znamená, že cesta aj súbor projektu existuje, '-' znamená opak. Tlačítko 'Kontrola integrity projektov' kontroluje, či existuje na danej ceste konkrétny súbor s príponou *.prj, nekontroluje (zatiaľ) konkrétne súbory projektu.
Vytvorenie projektu
1. strana
Vytvorenie projektu je veľmi jednoduché - stačí v hlavnom menu odkliknúť položku "Nový projekt". Po tejto akcii sa zobrazí prvá strana projektu, z ktorej by malo byť všetko jasné. Maximálna dĺžka mena programu je 30 znakov, jeho popisu 60 znakov - čo je nad, bude ignorované. Upozorňujeme na položku "Meno inštalačného súboru" - meno môžete zvoliť aké chcete, okrem mena "install.dat", ktore je rezervované pre konfiguračný súbor inštalátora.Prípony "exe,com,bat" sú zakázané.
2. stranaNa druhej strane projektu si volíte súbory, ktoré budú zahrnuté do inštalácie. Položka "Pridaj súbory aj adresár" urobí sken nastaveného adresára a celú jeho štruktúru uloží do spodného okna. Upozorňujeme, že skenovanie je obmedzené do hĺbky 7 levelu t.z. 7 vnorení podadresárov (C:\1\2\3\4\5\6\7\), čo by malo stačiť aj pre náročnejšie inštalácie. Hidden súbory a prázdne adresáre sú (zatiaľ) ignorované.
Checkbox "Zapísať do Program Files" vsunie pred meno adresára (Koreňový adresár) cestu "Program Files\" za predpokladu, že políčko hlavného adresára nie je prázdne.
Checkbox "Pre všetky súbory" môžete použiť vtedy ak pred už vybrané súbory chcete vložiť ešte iný podadresár. Pokiaľ chcete vnoriť podadresár len pre vybrané súbory, najpr si cez kl. skratku CTRL + klik myškou označte vybrané súbory, potom zadajte meno vloženého poddadresára napr. "ABC\" a kliknite na tlačítko vložiť.

Tlačítko 'Zmena cesty' dovoľuje manuálne zmeniť inštalačnú cestu toho - ktorého súboru.Nie sú akceptované národné abecedy, ale sú podporované tiež tieto znaky '.','_','\',' ','-','~'. Zápis zmeny je napr. pôvodny súbor je "ABCDE.FGE", a chcem, aby pri inštalácii bol vložený do adresára XY -> "XY\ABCDE.FGE". Upozorňujeme na to, že je to dosť nebezpečná funkcia, pretože môže sa stať, že pri vkladaní adresára náhodou zmeníte aj meno súboru. Ostatné funkcie tejto strany by mali byť Vám zrozumiteľné.
3. stranaNa tretej strane projektu sa definujú ostatné funkcie.
Môžete nadefinovať licenciu, ktorú zobrazí inštalátor. Ďalšou funckiou je, že môžete zakázať inštaláciu pre nedostatok miesta. Minimálne miesto, potrebné pre inštaláciu Vášho softwaru je možné približne vypočítať podľa tohoto vzorca:

(2 x veľkosť vášho softwaru v nekomprimovanom stave) + aspoň 30 MB pre Windows swap,

takže ak Váš software má 20 MB x 2 + 30 MB, minimálne by malo byť na disku aspoň 70 MB.

"Použiť kompresiu" - pokiaľ chcete zmenšiť inštalačný balík. Pre kompresiu je použitý kompresný algoritmus LZRW1/KH a BZIP. LZRW1/KH je rýchlejší algoritmus, ktorý však má oproti BZIP slabý kompresný pomer a naopak. BZIP je silnejší kompresný algoritmus ako ZIP (pri maximálnej kompresii).
"Vsunúť odinštalátor" - vsunie odinštalátor do programu na automatickú odinštaláciu softwaru. Pokiaľ sú vybrané nejaké programy pre hlavné menu windows, bude k nim priradená tiež ikonka odinštalátora.
"Vsunúť graf obsadenia disku" - pokiaľ chcete vyzuálne zobraziť inštaláciu softwaru, pri inštalácii v ľavom dolnom rohu budú zobrazené 2 stlpcové grafy, jeden pre voľné miesto, druhý pre priebeh celej inštalácie.

(Vpravo, vedľa týchto checkboxov je kopa miesta - sú tam ďalšie checkboxy, ktoré ešte v tejto verzii nie sú spustené, ale pracuje sa na tom...:-)

"Výber súborov" - zobrazí sa nové okno, kde definujete, čo má byť v menu a na ploche windows. Zároveň súboru možete dať aj svoje meno, stačí na neho kliknúť a jeho meno sa dá editovať - samozrejme zmena platí len pre umiestnenie do menu, alebo na plochu Windows.

"Nastavenie jazykov" - zvolíte si jazyk, v ktorom bude komunikovať inštalátor softwaru. (Pokiaľ písmom ovládate iný jazyk a ste ochotný urobiť preklad, napíšte nám, za preklad dostanete full verziu SK Installera :O :). Pokiaľ nebude zvolený žiadny jazyk, deafult nastavenie pre inštalátor je angličtina, ináč inštalátor ponúkne okno na výber jazyka. Ak bude nastavený len jeden jazyk inštalátor sa automaticky prepne do zvoleného jazyka a neotvorí okno na jeho voľbu.
Vytvorenie balíkaStačí stlačiť "Pokračovať"...pokiaľ na prvej strane bolo zadané meno projektu, ten sa najprv bude ukladať, hneď nasleduje samotné spracovanie. Do jeho ukončenia sú všetky činnosti blokované. Pokiaľ ste ako miesto, kde bude uložený vytvorený balíček vybrali adresár, kde je nainštalovaný SK Installer, inštalátor sofwaru sa bude menovať installsetup.exe
ZáverCelý program sme sa snažili odladiť v čo najširšej možnej miere (testovaním), preto ak nájdete nejakú chybu, budeme veľmi radi ak nám o tom dáte vedieť. Novšie verzie tohoto softwaru budete mohli stiahnuť z domácej stránky SK Installera, resp. na stránkach by mal byť mailinglist, do ktorého môžete uložiť svoju adresu (www.artisys.sk/sw/ic.htm) a o novej verzii budete informovaný - v dobe písania manuálu ešte nebol funkčný.
...vývoj nekončí...vývoj sa len začína...
OspravedlneniePreklad do českého jazyka bol robený len po pamäti, takže môžu tam byť chyby. Budeme radi, ak nás na správny tvar a slovosled upozorníte...